Współautor artykułu: działki Gliwice.
Magazyn jest miejscem służącym do składowania i przemieszczania zapasów (wyrobów, towarów). Konstrukcja, rozplanowanie, wielkość i wyposażenie magazynu zależą m.in. od branży, rodzaju i cech składowanego towaru, popytu na towar, form jego transportu itp. Jednak w większości magazynów można wyróżnić powierzchnię składową, na której znajduje się towar, powierzchnię służącą do przyjmowania i wydawania towaru, powierzchnię komunikacyjną do transportowania towarów wewnątrz magazynu, a także powierzchnię administracyjno-biurową.

W. Szczepankiewicz wyróżnia następujace zadania magazynowania: utrzymywanie zapasów niezbędnych do bieżącej działalności przedsiębiorstwa, konfekcjonowanie (gromadzenie w jednym miejscu według zamówień i przepakowywanie), konsolidowanie (kompletowanie dużych partii do wysyłki) oraz dekonsolidowanie (dzielenie dużych partii na mniejsze) towaru.

Rodzaje magazynów

Magazyny można podzielić według różnych kryteriów. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z nich. Na przykład podział ze względu na konstrukcję i sposób składowania towarów wyróżnia:

 • magazyny otwarte – służą do przechowywania towarów odpornych na warunki atmosferyczne, takich jak piasek; są to wydzielone, nieosłonięte place;
 • magazyny zamknięte – są całkowicie zabudowane i chronią towary przed wpływem warunków atmosferycznych; mogą być parterowe lub wielokondygnacyjne; rampowe lub bezrampowe; naziemne lub podziemne; itp.;
 • magazyny półotwarte – wydzielone z przestrzeni i częściowo zamknięte, ale z minimum jednym otwartym bokiem; składuje się w nich towary o ograniczonej odporności na warunki atmosferyczne, np. odporne na temperaturę, ale wymagające osłony przed opadami; są to np. wiaty i zasieki;
 • magazyny specjalne – służą do przechowywania towarów wymagających specjalnych warunków i zabezpieczeń, np. chłodnie czy przechowalnie materiałów wybuchowych.

Inny podział przeprowadza się ze względu na wysokość składowania. Wyróżniamy magazyny:

 • niskiego składowania – maksymalnie 4,2 m;
 • średniego składowania – 4,2 – 7,2 m;
 • wysokiego składowania – 7,2 – 25 m; zwykle zamknięte i zautomatyzowane; wiążą się z wysokimi kosztami, ale umożliwiają efektywne wykorzystanie miejsca.

Kolejnym kryterium są szczeble magazynowania. Wyróżniamy magazyny:

 • zakładowe;
 • centralne;
 • regionalne;
 • wysyłkowe.

Dokumentacja magazynowa

Obrót towarów (przyjęcie, wydanie, zmiana magazynu lub miejsca w magazynie) wymaga odpowiedniej dokumentacji. Przykładowe dokumenty magazynowe:

 • Pz – przyjęcie zewnętrzne;
 • Wz – wydanie zewnętrzne;
 • Pw – przyjęcie wewnętrzne;
 • Rw – rozchód wewnętrzny;
 • PzImp – przychód zewnętrzny – import;
 • Wz – wydanie z magazynu;
 • MM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód;
 • MM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód;
 • Pr- – protokół różnic – umniejszenie przychodu;
 • Pr+ – protokół różnic – przychód;
 • a także dokumenty związane z korektą i zwrotem.

Dziękujemy dla działki Łódź za wsparcie techniczne dla strony, bez Was nie udałoby się jej utrzymać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *