Składowanie w magazynie

Współautor artykułu: działki Katowice. Urządzenia do składowania służą do przechowywania towarów. Ich dobór zależy od rodzaju towaru i konstrukcji samego magazynu. W przypadku magazynów otwartych…

Magazyn

Współautor artykułu: działki Gliwice. Magazyn jest miejscem służącym do składowania i przemieszczania zapasów (wyrobów, towarów). Konstrukcja, rozplanowanie, wielkość i wyposażenie magazynu zależą m.in. od branży,…

Hale targowe w Polsce

Hale targowe powstawały głównie w XIX i na początku XX wieku. Budowano je, by poprawić organizację handlu i warunki higieniczne poprzez przeniesienie straganów z otwartych…

Klasy obiektów magazynowych

Współautor artykułu: działki Gorzów Wielkopolski. Magazyny to obiekty budowlane przystosowane do składowania i przemieszczania różnego rodzaju zapasów. Magazyny można podzielić na klasy według standardu. Najczęściej…