Hale targowe powstawały głównie w XIX i na początku XX wieku. Budowano je, by poprawić organizację handlu i warunki higieniczne poprzez przeniesienie straganów z otwartych placów do zamkniętych przestrzeni. Wiele z nich funkcjonuje do dzisiaj. Są to nieraz budynki o znacznej wartości zabytkowej. Przedstawiamy poniżej przykłady kilku hal targowych znajdujących się w Polsce.

Hale Mirowskie były pierwszym zespolem hal targowych zbudowanym w Warszawie. Powstały w latach 1899-1902. Znajdują się na placu Mirowskim 1 i placu Żelaznej Bramy 1. Zostały wybudowane w miejscu dawnych Koszar Mirowskich. Ich nazwa pochodzi od nazwiska Wilhelma Miera, który był generał-majorem wojsk koronnych i żył na przełomie XVII i XVIII w. Początkowo w halach wydzielono 515 stanowisk handlowych. Przed II wojną światową było ich już ok. 900. Sprzedawano tam głównie artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego. Podczas powstania warszawskiego hale zostały spalone. Po wojnie początkowo planowano przekształcić ten teren w park, lecz hale zostały jednak odbudowane. Hala zachodnia, zwana Mirowską, od lat 60. do dzisiaj jest obiektem handlowym. Hala wschodnia, zwana halą Gwardii, przez pewien czas, poza pełnieniem funkcji handlowych, była siedzibą sekcji bokserskiej Milicyjnego Klubu Sportowego „Gwardia”. Obecnie znajdują się tam stoiska spożywcze i lokale gastronomiczne, a także Muzeum Boksu im. Feliksa Stamma.

Hala Koszyki, zwana również Halą Targową na Koszykach lub halą przy ul. Koszykowej, znajduje się także w Warszawie. Została zbudowana w latach 1906-1909 na terenie dawnego folwarku Koszyki. Budynek został zaprojektowany w stylu secesyjnym i był uznawany za nowoczesny jak na tamte czasy. Był wyposażony w chłodnie i podpiwniczenia, w których sprzedawcy mogli magazynować towary. Tak jak Hale Mirowskie, Hala Koszyki została spalona podczas powstania warszawskiego. Po wojnie została rozbudowana i funkcjonowała jako spółdzielczy dom handlowy. W 2009 r. została rozebrana. Po odbudowie otwarto ją ponownie w 2016 r. Elementy secesyjne wraz z dawnymi szyldami sklepowymi zostały odrestaurowane. Przywrócono też niektóre elementy konstrukcji korpusu głównego oraz płytki ceramiczne. Obecnie znajdują się tam punkty handlowe i restauracje.

Hala Targowa w Gdańsku powstała w 1896 r. Znajduje się na Głównym Mieście przy placu Dominikańskim. Podczas II wojny światowej budynek ucierpiał w niewielkim stopniu. Początkowo planowano go wyburzyć, ale odstąpiono od tego pomysłu, gdy obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W 1999 r., podczas renowacji, w podziemiach hali i pod placem Dominikańskim, znaleziono zabytki z XII wieku – pozostałości osady targowej, kościoła św. Mikołaja, klasztoru dominikanów i cmentarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *