Współautor artykułu: działki Elbląg.
Magazynowy system informatyczny (WMS – warehouse management system) to oprogramowanie służące do zarządzania ruchem towarów w magazynach. WMS-y często wspierają działanie systemów ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa) lub są ich częścią.

WMS to system służący do śledzenia procesów, które zachodzą w magazynach. Jest on niezbędny zwłaszcza w sytuacji, gdy ważna jest znajomość aktualnego stanu magazynowego i gdy dany podmiot współpracuje z wieloma dostawcami. Mała hurtownia może sobie poradzić bez WMS, ale w dużym przedsiębiorstwie taki system jest niezbędny. Choć systemy ERP mają nieraz moduł zarządzania magazynem, ma on znacznie mniejsze możliwości niż dedykowany WMS. Przykładowo, ERP nie daje zwykle informacji o stanie towaru w magazynie w czasie rzeczywistym, gdyż część informacji jest dostępna dopiero po inwentaryzacji.

WMS-y mogą być wyposażone w różne wyspecjalizowane funkcje, dostosowane do szczególnych potrzeb konkretnej firmy. Dlatego bywają one projektowane lub modyfikowane na zamówienie. Jednak typowe funkcje, jakie zapewnia oprogramowanie tego rodzaju, to:

 • lokalizowanie towarów znajdujących się w magazynie;
 • przyjmowanie towarów;
 • planowanie wysyłek towaru;
 • obsługa zwrotów i reklamacji;
 • tworzenie etykiet z kodami paskowymi;
 • sprawdzanie zgodności towaru z zamówieniem;
 • kontrola przepływu towarów i ich automatycznego rozmieszczania w magazynie;
 • sprawdzanie bieżącego stanu towarów;
 • określanie stref – specjalnych grup składowania;
 • tworzenie list pracowników, nadawanie im określonych uprawnień, przydzielanie im zadań i w razie potrzeby ograniczanie dostępu do niektórych funkcji;
 • raporty wydajności pracowników;
 • funkcje zwiększajace wydajność pracy, np. tworzenie najkrótszej trasy dla magazyniera;
 • obsługa automatyki magazynowej.

Stosowanie systemu WMS daje następujące korzyści:

 • maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej;
 • pełna kontrola nad stanem towarów i surowców;
 • mniej uszkodzeń towaru;
 • redukcja ilości zapasów w magazynie;
 • obniżenie kosztów magazynowania;
 • łatwiejsze znajdowanie towarów poprzez filtrowanie według określonych kryteriów;
 • uławienie i skrócenie inwentaryzacji;
 • skrócenie czasu realizacji zamówień, mniej błędów i opóźnień związanych z wysyłką, mniej kar i reklamacji;
 • w związku z powyższym – większa satysfakcja klientów;
 • usprawnienie organizacji zadań pracowników, szybsze i łatwiejsze wdrożenie nowych pracowników do wykonywania obowiązków, większa wydajność pracy;
 • oszczędność czasu;
 • możliwość współpracy z innymi systemami oraz z urządzeniami stosowanymi w firmie, np. drukarkami etykiet.

Dziękujemy dla działki Gdańsk za wsparcie techniczne dla strony, bez Was nie udałoby się jej utrzymać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *